EUD er en god idé

Hvis du er som de fleste andre forældre i Danmark, ved du ikke så meget om erhvervsuddannelserne. Det er der ikke noget at sige til. Det er et uddannelsesområde, som har ændret sig meget de sidste 20 år. Men både dengang og i dag har Danmark været kendt for at levere håndværk i verdensklasse. Tænk bare på vores  kokke der i den grad har fået udlandet til at interessere sig for Danmark - eller snedkerne bag vores berømte møbeldesigns. Der findes mange fag, der fortjener stor anerkendelse for deres gode håndværk.

Dit barn behøver ikke længere vælge uddannelse med det samme. Man begynder på et grundforløb på 20-40 uger og vælger derefter hvilket fag, man vil specialisere sig i. Hele uddannelsesforløbet kan tage mellem to og fem år og veksler mellem skoleforløb og praktikforløb. Dit barn får rig mulighed for at bruge både hænder og hoved og lærer samtidig at begå sig på en arbejdsplads.

 

figur

Der er 107 forskellige erhvervsuddannelser at vælge imellem, så der er noget for enhver smag – uanset om din datter eller søn er 15 eller 25 år.  Uddannelserne fordeler sig på følgende fire hovedområder:

• Omsorg, sundhed og pædagogik
• Kontor, handel og forretningsservice
• Fødevarer, jordbrug og oplevelser
• Teknologi, byggeri og transport

 

 

boble_eud

Fra 9./10. klasse

Hvis dit barn kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, begynder det på grundforløb 1 på et af de fire hovedområder. Det tager 20 uger. Herefter vælger man et hovedforløb og fortsætter på grundforløbets 2. del, der også varer 20 uger. Kommer dit barn fra 10. klasse, har det mulighed for at starte direkte på grundforløb 2. efter udløbet af det kalenderår, hvor 10. klasse blev afsluttet. Læs mere.

Under 25 år

Hvis dit barn har afsluttet grundskolen for mere end et år siden, men stadig er under 25 år, begynder det direkte på grundforløb 2. Det varer 20 uger, hvorefter man fortsætter på hovedforløbet. Læs mere

Over 25 år

For voksne over 25 år findes der særligt tilrettelagte forløb, der kaldes erhvervsuddannelse for voksne (euv). Denne uddannelse er som regel kortere end en erhvervsuddannelse for unge, da den bygger videre på den uddannelse og arbejdserfaring, man har i forvejen. Læs mere

Opfylder ikke adgangskrav

Hvis dit barn ikke har et gennemsnit på 02 i dansk og matematik, er der stadig mulighed for at komme ind på en erhvervsuddannelse. Det kræver en optagelsesprøve og en samtale på en erhvervsskole for at blive optaget. Der findes forskellige forberedende kurser og brobygningstilbud, som kan forberede dit barn til denne optagelsesprøve. Kontakt en af erhvervsskolerne eller et UU-center for at få rådgivning og mere viden om disse tilbud. Læs mere

Fremtiden for en faglært?

Dit barn har dog også mange muligheder, så snart erhvervsuddannelsen er gennemført. Der er rigtig gode jobmuligheder til overraskende gode lønninger indenfor mange af fagene – blandt andet i industrien, inden for bygge- og anlægsområdet og på kontorområdet. Derudover har man med en erhvervsuddannelse i bagagen også gode muligheder for at arbejde i udlandet eller blive selvstændig. 

Erhvervsuddannelserne lukker altså ikke døre – de åbner tværtimod en hel masse.

Måske tror du, det almene gymnasium er den eneste vej til videreuddannelse. Men dit barn har også super gode muligheder for at bygge oven på en erhvervsuddannelse. Med en erhvervsuddannelse på mindst tre år kan dit barn læse videre på alle erhvervsakademiuddannelser og en lang række professionsbacheloruddannelser.

På mange af erhvervsuddannelserne kan man vælge at tage uddannelsen som EUX. Det vil sige, at man kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. Det giver endnu bedre muligheder for at læse videre bagefter. Læs mere om EUX her.

 
 

Selvstændig

Inden for rigtig mange erhvervsuddannelser er der gode muligheder for at blive selvstændig. Som f.eks. murer, VVS-energispecialist eller eventkoordinator kan din søn eller datter åbne egen virksomhed og opleve det store ansvar, de mange spændende og varierende opgaver og de gode indtjeningsmuligheder, der ligger i det at være selvstændig.

Udlandet

For mange erhvervsuddannelser gælder det, at der er gode jobmuligheder i udlandet, hvis et længere udlandsophold står på dit barns ønskeliste. F.eks. er der mange tømrere, murere og elektrikere, der har let ved at få job andre steder i verden, fordi kvaliteten i vores uddannelser har et højt niveau og et godt ry. Inden for metalindustrien og maritimt håndværk er der ligeledes mange jobmuligheder i udlandet.
Du kan også undersøge mulighederne for, at dit barn kan komme i praktik i udlandet under uddannelsen. Det sker via Praktik I Udlandet – PIU-ordningen - som cirka 1500 elever på erhvervsuddannelser benytter sig af hvert år.
Udlandsophold giver altid point på CV’et og åbner ofte nye karrieremuligheder.

Videreuddannelse

Med en erhvervsuddannelse på mindst tre år kan din søn eller datter læse videre på alle erhvervsakademiuddannelser og en lang række professionsbacheloruddannelser. Vidste du f.eks. at en industritekniker kan videreuddanne sig til procesteknolog? At en social- og sundhedsassistent kan læse til sygeplejerske? Eller at en struktør kan blive byggekoordinator?
Studievalg-centrene rundt om i landet kan hjælpe med at finde ud af, hvilke videreuddannelsesmuligheder, der er for de enkelte uddannelser. Kontakt studievalg.

Løn

Fordi der er stor efterspørgsel på faglærte, er der rigtig mange af erhvervsuddannelserne, som giver adgang til gode job- og lønmuligheder.

En analyse fra tænketanken CEPOS har faktisk vist, at mange erhvervsuddannelser kan konkurrere med lange universitetsuddannelser, hvis man udregner lønnen over hele livet (CEPOS 2016).