Hvad laver en social- og sundhedsassistent?

En social- og sundhedsassistent skaber livskvalitet hos mennesker, der har brug for omsorg og hjælp til at klare sig i hverdagen. Her består opgaverne blandt andet i pleje og støtte, således at borgeren får det bedste forløb i mødet med sundhedsvæsenet – hele vejen igennem. En social- og sundhedsassistent har ansvar for at koordinere og udføre opgaver inden for grundlæggende pleje og rehabilitering af borgeren. Opgaver der ofte går på tværs af sundhedspersonale, og som udføres på både hospitaler, plejehjem, psykiatriske bosteder eller i borgerens eget hjem.

Uddannelsen kræver derfor både høj faglighed og personligt engagement, og at man har lyst til at arbejde med mennesker. Man skal have en god forståelse og respekt for andre mennesker og en evne til at kommunikere med, motivere og guide forskellige mennesker i svære livssituationer.

Uddannelsen tager, udover et indledende grundforløb, to år, ni måneder og tre uger, hvoraf størstedelen af tiden foregår som en vekselvirkning mellem praktik og skoleforløb. 

 

Fremtiden for en social- og sundhedsassistent

Som social- og sundhedsassistent har dit barn gode fremtids- og karrieremuligheder, fordi der er jobmuligheder både på hospitaler, plejehjem, institutioner for psykisk eller fysisk handicappede, genoptræningsenheder eller i den kommunale hjemmepleje samt private (vikar)bureauer.

Dit barn kan også vælge at læse videre til f.eks. sygeplejerske, socialrådgiver, jordemoder samt ergo- og fysioterapeut via kvote 2. Fra august 2016 kan man også tage social- og sundhedsassistentuddannelsen som EUX. En EUX giver både en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse på samme tid og dermed åbner for endnu flere videreuddannelsesmuligheder. Klik her for mere information om uddannelserne og find den nærmeste skole.

Eksempler på videreuddannelse:

Hun var dårlig i skolen – nu er hun så dygtig, at hun underviser andre

SOSU-faget er givende og udviklende. Og så kan det være indgangen til at blive leder, underviser og deltager i udviklings- og forskningsprojekter. Det fortæller Kira Waltz Crillesen, underviser og vejleder på SOSU C, der er et levende bevis på, at den rette uddannelse kan flytte en fra bunden til toppen af klassen.

Tim er Region Hovedstadens bedste SOSU-assistentelev

Tim Henrik Christensen er blevet kåret som Region Hovedstadens bedste SOSU-assistentelev og har været med til DM i Skills 2017. Han er vild med sin uddannelse, fordi han kan kombinere arbejdet med mennesker med høj faglighed og konstante udfordringer. Og han har allerede planer om at læse videre.

Praktikpladssituationen for en social- og sundhedsassistent

Det kræver en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver at blive optaget på uddannelsen. Antallet af praktikpladser er stabilt, da det bliver fastsat gennem dimensionering.

Kilde: www.praktikpladsen.dk (Februar 2017)

Tabellen skal betragtes med forbehold, da tallene løbende ændrer sig.

 

Se og oplev SOSU-assistenter vise faglighed og fag frem ved DM i Skills 2017

 

sosu_info

Lignende uddannelser

Hvis dit barn er interesseret i SOSU-uddannelsen, vil han eller hun måske også finde disse uddannelser spændende.

Neurofysiologiassistent

Som neurofysiologiassistent er dit barn med til at undersøge patienter for hjernesygdomme og hjerneskader, og han eller hun lærer at assistere behandlingen og afrapportere om f.eks. patientens tilstand og medicinforbrug.  

Social- og sundhedshjælper

Social- og sundhedshjælperuddannelsen tager to år og to måneder, hvorefter dit barn er klædt på til at skabe livskvalitet hos ældre, syge og handicappede.