Om kampagnen

Danmark vil mangle tusindvis af faglærte, hvis det nuværende uddannelsesmønster fortsætter. Derfor er Den Regionale Ungeenhed i Region Hovedstaden gået sammen med alle regioner og en række samarbejdspartnere om at udvikle kampagnen Ditbarnsfremtid.

Målsætning

Kampagnen har til formål at sikre, at erhvervsuddannelserne bliver en del af samtalen, når I forældre snakker uddannelse med jeres børn. Og at I bliver klædt på til at hjælpe med uddannelsesvalget ud fra jeres børns interesser og drømme.

Sagt med andre ord, så ønsker vi med denne kampagne at skabe en holdningsændring hos jer forældre ved at udfordre jeres forståelse af, hvad der er den rette og sikre uddannelsesvej for jeres børn. Håbet er, at I får lyst til at søge mere viden hos vejledere og deltage ved erhvervsskolernes åbent hus arrangementer.

Målsætningen er at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Kampagnen fremhæver nogle af de uddannelser, der er særligt efterspørgsel på og som har gode fremtidsudsigter. På samme måde vil vi også fremhæve nogle fag, som I forældre måske ikke ved særlig meget om for at opdatere jeres viden om erhvervsuddannelserne.

Hvorfor forældre?

Kampagnen er af flere årsager målrettet forældre. For det første fordi flere undersøgelser viser, at forældre spiller en meget vigtig rolle i de unges uddannelsesvalg. For det andet, fordi undersøgelser viser, at flertallet af forældre bliver ved med at rådgive deres børn til at vælge gymnasiet, fordi de opfatter det som den vej, der giver flest muligheder.

Mange forældre ved ikke særlig meget om erhvervsuddannelserne og har en række fordomme knyttet til erhvervsuddannelserne. Derfor undersøger de heller ikke altid alternativer til studenterhuen. Dette afspejler sig meget tydeligt i søgemønsteret til ungdomsuddannelserne, hvor næsten tre fjerdedele af de unge har en gymnasial uddannelse som førsteprioritet.

Denne kampagne opfordrer derfor jer forældre til at udvide uddannelsesperspektivet, når I involverer jer i børnenes uddannelsesvalg. I skal ikke vælge hvilken vej, jeres børn skal gå. Men I kan introducere jeres børn for erhvervsuddannelserne, der netop sikrer gode job- og videreuddannelsesmuligheder.

Det er svært at forudsige, hvad der sker i fremtiden, men ved hjælp af arbejdsmarkedsanalyser, fremskrivningslister, regionale beskæftigelsestal og elevtilgangen til de enkelte uddannelser, har vi forsøgt at give vores bedste bud på nogle af de fagområder, hvor der kommer til at mangle arbejdskraft. Dette er sket i samråd med en række samarbejdspartnere, men vil selvfølgelig altid bero på en vis usikkerhed, da fremskrivningslister og uddannelsesmønstre ændrer sig kontinuerligt.

Finansiering

Kampagnen er finansieret af Region Midtjylland, Region Syddanmark, Den Regionale Ungeenhed i Region Hovedstaden og Region Sjælland samt Den A.P. Møllerske Støttefond.

 

Kampagneleder

Kira Gilling Hansen

Projektleder, Den Regionale Ungeenhed

Tlf.: 91 33 01 36

Mail: kira.gilling.hansen@regionh.dk

 

Presse

For pressehenvendelser vedrørende kampagnen, kontakt venligst:

Kirsten Marie Juel Jensen
Pressekonsulent, Den Regionale Ungeenhed

Tlf.: 22 44 93 79

Mail: kontakt@jensensblaekhus.dk

 

Kommunikation/Web

Jeppe Hedevang Mikkelsen

Konsulent, Den Regionale Ungeenhed

Tlf.: 51 40 83 12

Mail: jeppe.hedevang.mikkelsen@regionh.dk

Hvad kan jeg blive, når jeg bliver stor?

Det er et spørgsmål, dit barn - uanset alder - stiller sig selv. Hvis du har en teenager, er det tid til, at dit barn skal vælge ungdomsuddannelse. Men ved du egentlig, hvad dit barn har af drømme for fremtiden? Måske er det på tide at spørge. For selvom det er dit barns eget ansvar at finde den rette uddannelsesvej, må du ikke undervurdere din rolle som forælder i det store valg. 
Denne hjemmeside klæder dig på til at tale om uddannelse med dit barn. Du får gode råd til samtalen og viden om en række uddannelsesmuligheder, du måske ikke kender til. Især om erhvervsuddannelserne, fordi vi ved, det er en blind vinkel for mange forældre.