Bæredygtighed på en sund og lækker måde

 
 

Hos Erhvervsskolerne Aars er bæredygtighed et gennemgående tema på ernæringsassistentuddannelsen – og det er eleverne glade for. ”Det er rigtigt spændende og vigtigt,” siger 19-årige Caroline Dreholt.

Uddannelsessektoren – og særligt erhvervsuddannelserne – spiller en nøglerolle i omstillingen mod FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling frem mod 2030, lyder det i ny rapport, som Ungdomsbyen har udarbejdet for Den danske UNESCO-nationalkommission.

 
 


blockquote Vores bæredygtige ambitioner er indskrevet i skolens mål og strategier. Helt grundlæggende prøver vi at lære vores elever, hvad vores valg i det daglige betyder i det store perspektiv blockquote2

Og det er de i den grad bevidste om på Erhvervsskolerne Aars’ ernæringsassistentuddannelse. Her er bæredygtighed nemlig et gennemgående tema i undervisningen. ”Vores bæredygtige ambitioner er indskrevet i skolens mål og strategier. Helt grundlæggende prøver vi at lære vores elever, hvad vores valg i det daglige betyder i det store perspektiv,” fortæller uddannelseschef Ella Holm Hansen. På uddannelsen lærer man at tilrettelægge produktionen af sund kost til forskellige grupper af mennesker. 

 
 

Samtidig får man en indføring i de økonomiske overvejelser i forhold til eksempelvis indkøb af varer, der knytter sig hertil. Ifølge Ella Holm Hansen åbner undervisningen naturligt op for at beskæftige sig med en række af de problemstillinger, der er på den globale dagsorden i forhold til bæredygtighed. ”Der er mange aspekter at forholde sig til. Hvad koster en vare for eksempel i kroner og øre – og hvilke omkostninger har den fra et bæredygtighedsperspektiv? Hvis man gerne vil have økologi året rundt, kan det for eksempel betyde, at man må på kompromis med bæredygtigheden, fordi man så vil være nødt til at transportere visse varer til Danmark fra udlandet, og det vil der være noget forurening forbundet med,” siger uddannelseschefen og tilføjer: ”Vi forklarer eleverne, hvad det betyder for bæredygtigheden, at vi genbruger emballage, og opfordrer dem til at overveje, hvordan vi kan forbedre os på det punkt. Derudover lærer vi dem om vigtigheden af at sortere affald. Og så går vi meget op i madspild – både i forhold til indkøb, vores produktion og i dagligdagen.”

 
 

Elevernes løftede pegefinger
Ella Holm Hansen oplever generelt, at det store fokus på bæredygtighed er populært hos eleverne, og at mange af dem har en naturlig interesse for at lære, hvordan de kan bruges deres uddannelse i kampen for at komme globale udfordringer til livs. ”Generelt er det min oplevelse, at de unge hos os er utroligt interesserede i miljø og bæredygtighed. Det er faktisk tit de unge, der står med en løftet pegefinger til os – og ikke omvendt,” forklarer hun.

 
 

19-årige Caroline Dreholt, der har været i gang med uddannelsen i cirka halvandet år, har samme opfattelse. ”I min klasse er der en fælles forståelse for, hvor vigtigt det er at tænke bæredygtigt. Det er rigtigt spændende og vigtigt. Jeg føler, at de fleste er omstillingsparate og indstillede på, at vi alle sammen skal gøre en indsats for at komme i mål med den grønne omstilling,” siger hun og fortsætter: 

blockquote Gennem min uddannelse har jeg fået en endnu større forståelse for, at hvis vi ikke ændrer den måde, vi gør tingene på i dag, og tager noget mere ansvar, sker der heller ikke noget blockquote2

 
 

”Gennem min uddannelse har jeg fået en endnu større forståelse for, at hvis vi ikke ændrer den måde, vi gør tingene på i dag, og tager noget mere ansvar, sker der heller ikke noget.” Caroline er særligt optaget af at nedbringe kødforbruget i klimaets tjeneste og brænder for at vise, at man kan sagtens kan lave mad, der er både lækker, sund og bæredygtig. ”Jeg er selv blevet inspireret af min uddannelse. Når jeg handler, køber jeg for eksempel mere økologisk og mindre kød, end jeg gjorde før. Og nu ser jeg et stort potentiale i at inspirere andre – for eksempel ved at vise, at man ikke behøver at spise kød hver dag, for der er så mange gode alternativer,” siger Caroline Dreholt. ”Det behøver altså ikke at være mega kedeligt at spise mere bæredygtigt – det kan man godt gøre på en god, sjov og lækker måde,” tilføjer hun.

 
 

”Nyuddannede skal komme med ny viden – og turde byde ind med den”
Når bæredygtighed fylder så meget på uddannelsen, er det også med en forhåbning om, at nyudklækkede ernæringsassistenter vil kunne være med til at skubbe deres fremtidige arbejdspladser i en mere grøn og miljøvenlig retning. ”Nyuddannede skal komme med ny viden – og turde byde ind med den. Vi stræber efter at klæde vores elever bedst muligt på til at komme ud på forskellige arbejdspladser og indgå i dialog med borgere, kollegaer, politikere og så videre,” siger uddannelseschef Ella Holm Hansen. Når Caroline Dreholt står i produktionskøkkenet på Erhvervsskolerne Aars, er det da heller ikke unormalt, at hun kommer med forslag til diverse forbedringer. ”Alt det, jeg lærer på skolen om bæredygtige løsninger, vil jeg kunne gå ud og bruge på en arbejdsplads. Heldigvis er de fleste her meget åbne og modtagelige. De synes kun, det er mega fedt, når jeg kommer med forslag i forhold til miljø og bæredygtighed,” siger hun.

 
 

blockquote Jeg kunne godt tænke mig at arbejde et sted med unge mennesker – for eksempel i en børnehave – da jeg synes, det er vigtigt, at børn og unge allerede tidligt får øjnene op for sund og bæredygtig mad blockquote2

Caroline fortæller, at hun allerede ser flere muligheder for, hvad hun kan bruge sin uddannelse til, når hun engang er færdiguddannet. Og der er særligt én gruppe, hun er opsat på at introducere til sine bæredygtige visioner. ”Jeg kunne godt tænke mig at arbejde et sted med unge mennesker – for eksempel i en børnehave – da jeg synes, det er vigtigt, at børn og unge allerede tidligt får øjnene op for sund og bæredygtig mad,” siger hun og fastslår: ”Mange bække små gør en stor å, som man siger. Hvis man ændrer folks perspektiv lidt efter lidt, kan man være med til at flytte bjerge.”