EUD og EUX - faglært og student

Ungdomsuddannelserne har ændret sig meget de sidste 20 år. Og medmindre du selv arbejder inden for området, er det svært at følge med. Derfor vil vi gerne hjælpe dig med at blive klogere på nogle af de uddannelser, som du måske kender mindst til. Du har en unik mulighed for at involvere dig i dit barns uddannelsesrejse. Og hvorfor ikke starte med at udforske erhvervsuddannelserne?

Der er 107 erhvervsuddannelser at vælge imellem, så der er noget for enhver smag - uanset om din søn eller datter er 15 eller 25 år. På mange af uddannelserne kan man vælge at tage uddannelsen som et EUX-forløb. Det vil sige, at man får de samme erhvervsfaglige kompetencer som med en almindelig erhvervsuddannelse (EUD), samtidig med at man får en studentereksamen. Det giver endnu flere muligheder for at læse videre bagefter. Læs mere om EUX her

Har du hørt om skolehjem?

Skolehjem klinger måske af noget fra gamle dage i dine ører. Noget med et sted for utilpassede unge. Men i dag er skolehjem lige præcis det, som ordet faktisk siger: Et hjem, hvor du kan bo, mens du tager din uddannelse på en skole. Mere præcist på en erhvervsskole. Skolehjem minder lidt om efterskoler og kostskoler – bare for lidt ældre unge mennesker. For at give dig et indblik i, hvad der foregår på et skolehjem, og hvilke muligheder der ligger i at bo og uddanne sig samme sted, har vi besøgt skolehjem over hele landet. Det er der kommet en række interviews ud af, hvor de unge fortæller, at de er vilde med deres studiemiljø, har fået venner for livet og masser af nye faglige input. Læs med eller kig forbi et af de 45 skolehjem, som er fordelt over hele landet.

Man behøver ikke vælge uddannelsesretning med det samme, da man starter på et grundforløb og først vælger, hvilket fag man vil specialisere sig i efter 20 uger. Uddannelserne kan tage mellem to og fem år og veksler mellem skole- og praktikforløb. 

Uddannelserne fordeler sig på følgende fire hovedområder:

• Omsorg, sundhed og pædagogik
• Kontor, handel og forretningsservice
• Fødevarer, jordbrug og oplevelser
• Teknologi, byggeri og transport

Fra 9./10. klasse

Hvis man kommer direkte fra 9. klasse, starter man på grundforløb 1 på et af de fire hovedområder. Det tager 20 uger. Herefter vælger man et hovedforløb og fortsætter på grundforløbets 2. del, der også varer 20 uger. Kommer man direkte fra 10. klasse, er det muligt at starte på grundforløb 2. Læs mere.

Under 25 år

Hvis man har afsluttet grundskolen for mere end et år siden, men stadig er under 25 år, starter man direkte på grundforløb 2. Det varer 20 uger, hvorefter man fortsætter på hovedforløbet. Læs mere Studenter kan få merit og dermed forkorte skoleforløbet. Du kan finde flere oplysninger om muligheden for at blive faglært og student på denne side. Det bliver både kaldt EUS og EUD-Student. Alle erhvervsskoler optager studenter, og flere skoler har særlige forløb på 5-10 uger, som er målrettet studenter. Kontakt erhvervsskolerne eller en UU-vejleder. 

Over 25 år

For voksne over 25 år findes der særligt tilrettelagte forløb, der kaldes erhvervsuddannelse for voksne (euv). Denne uddannelse er som regel kortere end en erhvervsuddannelse for unge, da den bygger videre på den uddannelse og arbejdserfaring, man har i forvejen. Læs mere

Opfylder ikke adgangskrav

Hvis man ikke har et gennemsnit på 02 i dansk og matematik, er der stadig mulighed for at komme ind på en erhvervsuddannelse. Det kræver en optagelsesprøve og en samtale på en erhvervsskole for at blive optaget. Der findes forskellige forberedende kurser og brobygningstilbud, som kan forberede en til denne optagelsesprøve. Kontakt en af erhvervsskolerne eller et UU-center for at få rådgivning og mere viden om disse tilbud. Læs mere

Fremtiden for en faglært

Med et svendebrev i hånden er der rigtig gode jobmuligheder inden for mange forskellige brancher. Og der er også mange muligheder for at læse videre, arbejde i udlandet eller blive selvstændig. Selvom vi ikke kan kigge ind i fremtiden, ved vi, at erhvervsuddannelserne klæder de unge på til et fremtidigt arbejdsmarked. Erhvervsuddannelserne lukker altså ikke døre – de åbner tværtimod en hel masse.

Dit barn kan altid læse videre med en erhvervsuddannelse. Med en erhvervsuddannelse på mindst tre år kan dit barn læse videre på alle erhvervsakademiuddannelser og en lang række professionsbacheloruddannelser. Og vælger dit barn EUX, får hun/han både en studentereksamen og et svendebrev. EU står for erhvervsuddannelse, og X´et står for gymnasial eksamen. 

 
 

Selvstændig og iværksætter

Mange faglærte vælger på et tidspunkt at blive selvstændige. Det er et stort ansvar, men det betyder også frihed og indflydelse på sit arbejde. Går dit barn og drømmer om at starte egen virksomhed, er en erhvervsuddannelse et godt sted at starte.

Udlandet

Med en erhvervsuddannelse er der gode muligheder for at få job i udlandet, fordi kvaliteten i vores uddannelser har et højt fagligt niveau og et godt ry i andre lande. Og der er mulighed for at komme i praktik i udlandet under erhvervsuddannelsen. Via PIU-ordningen kommer mere end 1500 elever i praktik i udlandet hvert år. Udlandsophold giver altid point på CV’et og dermed endnu flere karrieremuligheder. Reglerne er ret fleksible, og man kan søge om økonomisk støtte til sit ophold gennem AUB. De støtter med op til 30.000 kr. per kalenderår, som tilskud til rejse- og boligudgifter. De fleste erhvervsskoler har en international koordinator, som kan hjælpe dit barn med mere information og muligvis også gode kontakter. Hør hvad de unge og flere skoler fortæller om deres udlandsophold og udveksling her. Og læs mere om hvordan dit barn kan blive global lærling.

Videreuddannelse

Med en erhvervsuddannelse på mindst tre år kan dit barn læse videre på alle erhvervsakademiuddannelser og en lang række professionsbacheloruddannelser. Vidste du, at en industritekniker kan videreuddanne sig til procesteknolog? Og at en social- og sundhedsassistent kan blive veterinærsygeplejerske? 
Studievalg-centrene rundt om i landet kan hjælpe med at finde ud af, hvilke videreuddannelsesmuligheder, der er for de enkelte uddannelser. Kontakt studievalg.

Løn

Faglærte får også god løn. Der er forskellige undersøgelser, som enten viser at erhvervsuddannede tjener det samme, mere eller mindre end universitetsuddannede, hvis man kigger på livslønnen, men fordi mange faglærte vælger at starte egen virksomhed - og fordi efterspørgslen på faglærte kun bliver større hvert år - kommer mange faglærtes løn til at matche de universitetsuddannedes løn på den lange bane. 

En analyse fra tænketanken CEPOS viser, at mange erhvervsuddannelser kan konkurrere med lange universitetsuddannelser, hvis man udregner lønnen over hele livet (CEPOS 2016).