Hvad laver en anlægsgartner?

Som anlægsgartner arbejder du i det fri og er med i hele processen omkring have- og parkprojekter. Fra design og beregninger til plantning, opbygning og vedligehold. Så hvis du er kreativt, har lyst til at lære en masse om biologi, at tegne og planlægge i detaljen, og blive ferm til at lægge fliser eller bygge pergolaer, stensætninger og bassiner, er anlægsgartneruddannelsen måske det rette valg. Arbejdet er fysisk krævende og vil tit foregå udendørs, så du skal være typen, der har det bedst med at holde kroppen i gang hele dagen. Der er dog på uddannelsen fokus på at lære god ergonomi, så du ikke slider på dig selv.

Uddannelsen tager cirka fire år og som EUX-forløb fire år og 6 måneder. Uddannelsen består af et grundforløb på en erhvervsskole og et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder og skoleforløb. På uddannelsen undervises der blandt andet i fag som jord, vand og næring, plantekendskab, økologiske principper, grundlæggende anlægsteknik og matematik. Du lærer også at køre traktor og minigraver. Læs mere om uddannelsen her.

Gennem hovedforløbet kan du vælge mellem to specialer: anlægsteknik og plejeteknik. Læs mere om de forskellige specialer her.

Alt efter, hvilket speciale du har valgt, kan du blandt andet arbejde med at skitsere, planlægge og etablere haver, parker og andre grønne områder. Eller du kan etablere og vedligeholde private haver, parker, slotshaver og rekreative områder i byrummet. Du kan også blive ansat i det private og det offentlige, og samtidig er der gode muligheder for at blive iværksætter med egen virksomhed.

Som anlægsgartner er der en række videreuddannelsesmuligheder på erhvervsakademier og professionsskoler. Og har du taget anlægsgartneruddannelsen som EUX, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en studentereksamen, er der endnu flere videreuddannelsesveje at gå.
Eksempler på videreuddannelser er blandt andet:

Tinne arbejder med det, hun holder allermest af. Natur, fysik og kreativitet

Som anlægsgartnerelev kan 25-årige Tinne Selch Jakobsen hver dag arbejde med det, hun holder allermest af. Natur, fysik og kreativitet. Og så får hun lov til at være udenfor hele tiden. Uddannelsen har også budt på et ophold i Irland, der har givet hende endnu mere blod på tanden til at læse videre til landskabsarkitekt.

Hør hvad Anne fortæller om uddannelsen

En del af fordelsuddannelserne for 2020

Det forventes, at der kommer til at mangle anlægsgartnere i fremtiden. Derfor er uddannelsen på 2020s liste over fordelsuddannelser. Ved at vælge en fordelsuddannelse styrker du dine chancer for at få en praktikplads samt at få et arbejde, efter du har færdiggjort din uddannelse.

Lignende uddannelser

Hvis du er interesseret i at uddanne sig til anlægsgartner, ville det måske være spændende at læse mere om disse specialer under uddannelsen.

Greenkeeper

Greenkeeper er et speciale, du kan vælge under anlægsgartneruddannelsen. Kort fortalt kan du som greenkeeper arbejde med både at planlægge, anlægge og vedligeholde golfbaner og andre store græsarealer. Du bliver ekspert i at analysere vandings- og gødningsbehov og ukrudtsbekæmpelse. Og så lærer du at reparere, justere og vedligeholde de maskiner og redskaber, du skal bruge i dit arbejde.

Der er gode jobmuligheder i golfklubber i Danmark, der efterspørger faglært arbejdskraft.  Du har også mulighed for at arbejde i offentlige parkanlæg, starte som selvstændig eller få job i udlandet.

Groundsman

Groundsman er et speciale, du kan vælge under anlægsgartneruddannelsen. Som groundsman arbejder du med at etablere, pleje og vedligeholde fodboldbaner og andre store idrætsanlæg. På uddannelsen lærer du bl.a. om jordbundsforhold, græsvækst og plantepleje, ligesom du bliver klædt på til at beregne og planlægge vandforbrug og arbejde med kunstgræs.
Uddannelsen varer cirka 4 år og veksler mellem skole og praktik. Du kan også tage den som EUX, hvor du samtidig får en studentereksamen.

Fordi der er efterspørgsel på faglært arbejdskraft, er der gode jobmuligheder. Og hvis du vil læse videre, kan du blandt andet blive jordbrugsteknolog eller skov- og landskabsingeniør.