Om Ditbarnsfremtid

Forældreindsatsen Ditbarnsfremtid blev udviklet i 2016 af de fem regioner og en række samarbejdspartnere. De fem regioner har valgt at forlænge indsatsen, fordi det stadig er aktuelt at udfordre forældres holdninger til erhvervsuddannelserne. Vi har en mission om at få endnu flere forældre til at interessere sig for erhvervsuddannelserne, fordi vi kan se, at det er en blind vinkel for mange forældre. Og vi vil løbende udvikle gode råd og indspark til forældre i samarbejde med vejledere og andre eksperter for at skabe et godt afsæt for mere reflekterede samtaler.

Hvorfor forældre?

Indsatsen er målrettet forældre, fordi forældre spiller en meget vigtig rolle i de unges uddannelsesvalg. Mange forældre har ikke opdateret deres viden om erhvervsuddannelserne og er fx ikke er klar over, at man både kan læse videre med EUD og EUX. Det afspejler sig meget tydeligt i søgemønsteret til ungdomsuddannelserne, hvor næsten tre fjerdedele af de unge har en gymnasial uddannelse som førsteprioritet. Ditbarnsfremtid har til formål at styrke erhvervsuddannelsernes image ved at bidrage til samfundsdebatten med historier, som kan udfordre stereotype fordomme. Indsatsen skal også være med til at understøtte en proces, som handler om at skabe dialog mellem forældre og unge, så de kan tale sammen om uddannelsesmuligheder og karriereveje, uden at det opleves som et pres. I den forbindelse vil vi udvikle dialogskabende input og materiale til forældre med god hjælp fra vejledere. 

Kampagneleder

Kira Gilling Hansen
Tlf.: 91 33 01 36
Mail: kgh@esnord.dk

Presse

Malene Mølgaard
Tlf.: 23 62 13 63
Mail: mail@storyseller.dk