Om Ditbarnsfremtid

Ditbarnsfremtid er finansieret af de fem regioner og er blevet til i et samarbejde med 38 aktører fra uddannelses- og vejledningsområdet. U/NORD er projektejer og har været med til at opstarte indsatsen i 2016. Ditbarnsfremtid har udviklet en række materialer til forældre, der skal inspirere til gode og reflekterede samtaler om uddannelse. Dette fordi vi gerne vil give forældre en viden og nogle redskaber, så samtalerne om uddannelse med deres børn kan glide så godt som muligt.

Projektet har desuden været med til at styrke erhvervsuddannelsernes image ved at inspirere forældre til at udforske erhvervsuddannelserne, da disse uddannelser ofte er en blind vinkel.

Hvorfor forældre?

Indsatsen er målrettet forældre, fordi forældre spiller en meget vigtig rolle, når de unge skal træffe valg. Der er sket rigtig meget med ungdomsuddannelserne de sidste 20 år, og mange er fx ikke klar over, at man både kan læse videre med EUD og EUX. Derfor vil vi gerne opmuntre forældre til at besøge flere ungdomsuddannelser med deres børn. Det giver inspiration og noget at tale om. Udeluk ikke muligheder på forhånd ved kun at besøge én ungdomsuddannelse. For hvad nu, hvis I går glip af andre og mere spændende uddannelsesveje, som I bare ikke kender til?

Hvis du gerne vil bruge podcast i din vejledning, er "Samtaler om Uddannelse" tilgængelig i de fleste podcast players. Film, samtalehæfter og podcast er desuden lagt ind på emu.dk

Kontaktperson

Lene Brinch Knudsen

Mail: Lene.Brinch@ru.rm.dk