Om Ditbarnsfremtid

Forældreindsatsen Ditbarnsfremtid er finansieret af de fem regioner - og samarbejder med en række aktører inden for uddannelses- og vejledningsområdet. Indsatsen har bl.a. til formål at styrke erhvervsuddannelsernes image samt inspirere forældre til at udforske erhvervsuddannelserne. Derudover udvikler Ditbarnsfremtid materialer til forældre i samarbejde med vejledere, forskere og andre eksperter for at skabe mere reflekterede samtaler mellem de unge og deres forældre. Det gør vi, fordi vi gerne vil give forældre nogle redskaber og en viden, så samtalerne om uddannelse med deres børn kan glide så godt som muligt.

Hvorfor forældre?

Indsatsen er målrettet forældre, fordi forældre spiller en meget vigtig rolle, når de unge skal træffe valg. Der er sket rigtig meget med ungdomsuddannelserne de sidste 20 år, og mange er fx ikke klar over, at man både kan læse videre med EUD og EUX. Derfor vil vi gerne opmuntre forældre til at besøge flere ungdomsuddannelser med deres børn. Det giver inspiration og noget at tale om. Udeluk ikke muligheder på forhånd ved kun at besøge én ungdomsuddannelse. For hvad nu, hvis I går glip af andre og mere spændende uddannelsesveje, som I bare ikke kender til? 

Ditbarnsfremtid skal være med til at understøtte en proces, som handler om at skabe dialog mellem forældre og unge, så de kan tale sammen om uddannelsesmuligheder og karriereveje, uden at det opleves som et pres. Derfor udvikler vi løbende gode råd til samtalen, film og andre input til forældre med god hjælp fra vejledere og andre eksperter. 

Projektleder

Kira Gilling Hansen
Tlf.: 91 33 01 36
Mail: kgh@unord.dk