Samtaler om usikkerhed og drømme - og hvad der optager dit barn

Som forælder vil du dit barn det bedste - også når det gælder valg af uddannelse. Men lige som andre forældre kan du måske komme til at overse, hvor meget du faktisk betyder for den måde, dit barn træffer sine valg på. Og hvis du nogle gange er lidt usikker på, hvordan du ’gør det bedste’ for dit barn – ja, så har du det som tusindvis af andre forældre.

Hvordan støtter du bedst dit barn i at træffe et uddannelsesvalg i en tid, hvor alt er under forandring? Og kan man sige noget generelt om det – noget, som gælder for alle børn og unge? Det ærlige svar er: Der findes ingen facitliste. Alle mennesker er forskellige.
Men der er mange gode erfaringer og anbefalinger fra vejledere og forskere. Vi har samlet otte af de bedste her. Og forhåbentlig kan de inspirere dig til at tale om uddannelse med dit barn på en ny måde.

Dét, at træffe gode valg, er noget, mennesker skal lære på lige fod med at lære at læse, skrive og regne. Det gælder også dit barn. Og den læring kan du som forælder bidrage til ved at gribe lejligheden i hverdagen og tage initiativ til nogle samtaler med dit barn om alt det med uddannelse og arbejde i livet.
Når I har disse samtaler, er der noget, du med fordel kan være opmærksom på – og som kan være med til at skabe mere reflekterede samtaler. Det får du i det følgende nogle gode eksempler på. Du får også konkrete forslag til, hvordan du kan stille spørgsmål, som kan sætte nye tanker i gang og måske gøre dit barn klogere på sig selv og den verden, hun/han er en del af.

Følg med her på sitet eller Facebook og Instagram, hvor vi har film og meget andet som kan inspirere dig til at få gang i snakken med din teenager.

Se med - og få inspiration til at stille de rigtige spørgsmål når du snakker uddannelse med dit barn

Du kan altid læse videre

Stil åbne spørgsmål og vær nysgerrig

 

Det er helt normalt at være usikker - og bange for at vælge forkert

Det kan være svært for unge i dag at vælge uddannelse. De bliver usikre, fordi det er vanskeligt at gennemskue, hvad der vil være det rigtige for dem. Mange af de unge tror, at deres kammerater har fuldstændig styr på det. Men det har de ikke – de er lige så usikre. Det perfekte liv med tjek på det hele er en myte. Derfor er det vigtigt, at du taler med dit barn om den usikkerhed, som mange unge føler, og at det er helt normalt. Det tager presset af dit barns skuldre.

Det kan du gøre:

Afdramatiser uddannelsesvalget ved at fortælle, at der ikke er fælder eller blindgyder i uddannelsessystemet. Valget af ungdomsuddannelse er ikke et ’valg for livet’, men ’bare’ et af mange livsvalg. Alle ungdomsuddannelser er gode og åbner døre til videreuddannelse og spændende karriereveje. Et arbejdsliv tager mange drejninger, og det kommer dit barns liv også til.

Tal om usikkerhed som noget, der er helt normalt og helt okay.

Sig til dit barn, at der ikke er blindgyder eller fælder, fordi alle ungdomsuddannelser er gode og åbner døre til videreuddannelse og spændende karriereveje.

Brug fortællinger fra dit eget liv og fra venner og netværk om din og deres snoede vej fra folkeskole til der, hvor I er i dag.

Hent inspiration hos nogle af de mennesker, som er passionerede omkring deres arbejde og stolte over det, de laver - få dem til at fortælle om, hvordan de er kommet dertil.

 

Hvordan får jeg gang i snakken om uddannelse?

Det kan være lidt af en øvelse at få en teenager til at tale om uddannelse i mere end to minutter med sine forældre. Derfor er det vigtigt, at du stiller åbne spørgsmål, som gør dit barn nysgerrigt og ikke begrænser samtalen til et ja, nej eller ved ikke.
Tag gerne flere små samtaler over en periode og ikke bare en enkelt dag. Det bedste tidspunkt er ikke nødvendigvis søndag eftermiddag, hvor du har linet alt op til den perfekte samtale. Det kan lige så godt være, mens I kører bil – eller i andre hverdagssituationer hvor der pludselig opstår et naturligt rum for det.

Det kan du gøre:

Bed dit barn om at fortælle om tre situationer fra et besøg på en virksomhed eller uddannelsesinstitution. Stil åbne spørgsmål - ikke bare om det var sjovt eller kedeligt, eller om det var noget for ham eller hende, for så begrænser du svaret til et ja eller nej. Når dit barn kommer hjem fra praktik eller et uddannelsesbesøg, så vær interesseret og se hvad der sker, når du stiller spørgsmål som disse her:

Hvad oplevede du i din praktik eller på uddannelsesinstitutionen eller i virksomheden?

Var der noget, som gjorde et særligt indtryk på dig?

Var der noget, du blev overrasket over, som du ikke vidste noget om i forvejen?

Fik du lyst til at vide mere – eller var der noget, som gjorde dig nysgerrig?

 

Hjælp dit barn med at blive klogere på sig selv

Mange unge ved ikke, hvad de vil være, når de er 15 eller 16 år. Og det er okay. Nogle har brug for at prøve sig frem og er nødt til at se, mærke og opleve, før de ved, om de passer ind – og om en uddannelse eller et fag er noget for dem. Det kan de finde ud af ved fx at tage i praktik i en virksomhed eller deltage i et brobygningsforløb, hvor de afprøver en ungdomsuddannelse i en kortere periode. Her får mange unge øjnene op for nye muligheder, og at de er gode til noget.
Forældre kan hjælpe deres børn med at blive klogere på sig selv ved at sætte ord på det, de tænker over - på deres interesser, styrker og drømme.

Det kan du gøre:

Find ud af, om dit barn er passioneret omkring noget bestemt. Et uddannelsesvalg træffes bl.a. ud fra ens styrker og interesser. Derfor er det en god idé at undersøge, hvad dit barn er god til og interesserer sig for – ikke kun de fag, dit barn har i skolen, men også fritidsinteresser.

Find ud af, om der er særlige aktiviteter eller ting, som gør dit barn glad.

Tal om, hvilke situationer dit barn trives godt i. Hvad er det, der gør det? Det kan være i skolen, men det kan også være i fritiden, sammen med venner, til sport eller et helt andet sted.

Vær opmærksom på, hvilke styrker der er i spil, når dit barn trives og har en oplevelse af, at tingene kører.

Tag udgangspunkt i noget, dit barn elsker at beskæftige sig med. Så er der større chance for, at dit barn vil bruge energi på at undersøge, om det også kan pege i retning af en uddannelse.

 

Når det er svært at udtrykke fremtidsdrømme

Der er unge, som ikke har overskud til at tale om uddannelse eller fremtid. Det kan fx være fordi, de har fået mange nederlag i skolen og måske føler, at de ikke kan blive til noget. Har dit barn det sådan, er det vigtigt, at du støtter dit barn i at tro på, at hun/han er god nok. At der også er brug for ham/hende.
Det kan være, at dit barn skal ud og prøve nogle muligheder af, fx ved at tage i praktik eller afprøve en ungdomsuddannelse i en kortere periode i et brobygningsforløb.
Mange børn og unge oplever at få en helt ny identitet og stolthed, når de starter på et arbejde eller en uddannelse. Mennesker vokser af succesoplevelser, og alle unge har brug for at opleve succes. Når de pludselig klarer opgaver og får ros for deres indsats, giver det mod på mere.

Det kan du gøre:

Fortæl dit barn, at der også er brug for ham eller hende – og at du gerne vil hjælpe lidt på vej.

Spørg ind til, hvad dit barn godt kunne tænke sig at arbejde med, hvis alt var muligt. På den måde kan du være med til at indgyde mod og skabe rum til nye refleksioner.

Støt dit barn i at komme i praktik eller brobygning, hvor han/hun kommer ud og lærer noget og mærker, at der er muligheder – og at de magter det.

Skub gerne lidt på for at dit barn får prøvet sig selv af, inden valget om uddannelse skal træffes.

 

Lad dit barn udtrykke store drømme

Noget, som kan sætte nye tanker og refleksioner i gang, er tanken om at være med til at skabe en bedre verden. Spørg dit barn om, hvad han/hun gerne vil gøre for at skabe et bedre samfund. Mange unge vil gerne gøre en forskel for andre og bidrage til noget større, selvom de måske siger, at de bare vil være rige eller lave så lidt som muligt.
Det kan starte i det helt nære – fx i forhold til et godt kammeratskab i klassen eller at ville hjælpe en, der ikke trives så godt. Men det kan også handle om, hvordan man kan være med til at værne om miljø og bæredygtighed. Vis, at du står ved dit barns side - det giver mod på at turde handle.

Det kan du gøre:

Pust til passion og begejstring ved at være nysgerrig på interesser og spørge til, hvad der ville være drømmejobbet, hvis alt var muligt.

Spørg, om dit barn har tænkt på, hvordan hun eller han kan være med til at skabe en bedre verden, et bedre Danmark eller bare gøre en forskel for andre.

Fortæl dit barn, at det ikke kun handler om en eller anden titel, men at du gerne vil høre, hvad han/hun gerne vil udrette. Og lad dig ikke slå ud, hvis dit barn ikke gider tale med dig eller svarer, at hun/han bare vil være kendt eller rig. Dine spørgsmål skal nok sætte nogle tanker i gang, og så kan det være, du skal gentage spørgsmålet en anden dag og får et mere nuanceret svar.

 

Besøg flere uddannelser med dit barn

Der er sket rigtig meget med ungdomsuddannelserne de sidste 20 år. Tag ud og besøg forskellige ungdomsuddannelser med dit barn – det giver jer begge inspiration og noget at tale om. Udeluk ikke muligheder på forhånd ved kun at besøge enten erhvervsskolen eller gymnasiet. For hvad nu, hvis dit barn går glip af andre og måske mere spændende uddannelsesveje, som I bare ikke kender til?

Det kan du gøre:

Besøg flere ungdomsuddannelser – også selvom du måske tænker, at en erhvervsuddannelse ikke er det, dit barn vil vælge. Det er vigtigt, at vi ikke bare spørger, om gymnasiet eller en erhvervsuddannelse er noget for vores barn, for så får vi ikke et reflekteret svar.

Start med at finde ud af, hvilke ungdomsuddannelser dit barn kender til og er mest/mindst motiveret for at besøge - og hvorfor.

Kig på hvor mange forskellige uddannelser der er, og hvad de hver især kan bruges til. Udnyt de mange muligheder for at gå på opdagelse og for at lære.

Hold øje med de større uddannelsesevents og åbent hus-arrangementer. Vær åben og nysgerrig, og udeluk ikke uddannelser på forhånd.

 

Sådan hjælper du dit barn med at reflektere over uddannelser

Det er nemt at lade sig påvirke af andres meninger og fordomme om uddannelser. Men formodninger og myter skal ikke styre valget. Tag en snak om, hvor vennerne skal hen, og hvad det betyder, at de måske skal noget forskelligt. Selvom det kan virke trygt at vælge det samme som kammeraterne, skal man skal også have lyst til den uddannelse, man starter på.

Det kan du gøre:

Unge har brug for tid. Tid til at reflektere. Og tid til at prøve sig selv af. Her har du en vigtig rolle, fordi du kan støtte dit barn i at få prøvet flere interesser af.

Mod ”smitter”, så vis dit barn, at du tror på ham/hende. Det giver dit barn mod på at vove sig ud og frem.
Det kræver fx mod at møde op i en praktik eller besøge en uddannelsesinstitution.

Snak med dit barn om det og undersøg, om hun/han kan følges med nogen, der også gerne vil lære netop de steder at kende.

Henvend jer til klasselæreren eller vejlederen og spørg, om det er muligt at tage i praktik mere end én gang på et år. Dit barn skal sandsynligvis selv stå for at finde praktikpladsen, men det er en unik mulighed for at blive mere afklaret og klogere på sig selv.

 

Udforsk erhvervsuddannelserne – måske er det en blind vinkel?

Som forælder kan du måske være nervøs for, at der ikke er nok muligheder for at læse videre med en erhvervsuddannelse. Eller om der er en læreplads til dit barn. Hvis du har den tvivl, så undersøg, hvordan praktikpladssituationen og videreuddannelsesmulighederne er på området.
Faktum er, at langt de fleste unge får en læreplads, fordi virksomhederne konstant er på jagt efter elever og lærlinge. Det er efterhånden kun få fag, hvor muligheden for en praktikplads er begrænset. Og hvad angår videreuddannelse, så giver både EUD og EUX adgang til et stort antal videregående uddannelser.
Husk, at uanset hvor, dit barn vælger at starte sin uddannelse, er det kun første skridt ind på et arbejdsmarked i forandring, hvor der er brug for mange forskellige kompetencer, som man også kan opnå med efter- og videreuddannelse.

Det kan du gøre:

Undersøg praktik- og videreuddannelsesmulighederne for den enkelte uddannelse via ug.dk eller ved at tage kontakt til en vejleder eller praktikpladskonsulent på erhvervsskolerne.

Dit barn skal selv gøre en indsats for at finde en praktikplads, men erhvervsskolerne har et stort virksomhedsnetværk og hjælper gerne virksomheder og elever med at få kontakt til hinanden.

Drømmer dit barn om at tage i praktik eller arbejde i udlandet, så fortæl, at det er muligt at tage en del af erhvervsuddannelsen i et andet land - enten ved at tage i praktik, eller ved at tage noget af uddannelsen i udlandet via PIU-ordningen.

Samtalerne er udarbejdet i samarbejde med Anders Ladegaard, Rie Thomsen, Karina Meinecke, Jamil Mehdi, Karin Topsø Larsen og Rita Buhl

Anders Ladegaard

Det er svært for de unge i dag at gennemskue, hvad der er ’det rigtige’ at vælge, ifølge Anders Ladegaard, som er formand for UU Danmark (Ungdommens Uddannelsesvejledning). Derfor vil Anders Ladegaard gerne dele sine erfaringer og bidrage med input til, hvad der er vigtigt, når forældre skal tale med deres børn om uddannelse og fremtidsdrømme.

I stedet for at fokusere på afklaring og valget er det vigtigt, at vi spørger vores børn om deres interesser, hvad der optager dem og hvornår de synes det er sjovt at lære i skolen. Han minder om, at de næste generationer kommer til at skifte spor mindst fem-seks gange. Derfor er ingen valg i dag endegyldige, men alle uddannelser er gode og giver mulighed for at uddanne sig videre og åbner døre til spændende karriereveje.

Mit mål er at hjælpe unge med at finde en mening med at gå i gang med en bestemt uddannelse, mere end at de skal vide præcis, hvad deres livsplan er. Det er også en samtale, jeg synes, der kunne være fantastisk at få gang i ude i hjemmene!

Jamil Mehdi

Som foredragsholder og coach for unge, der har det svært med skolen, selvværdet, familien eller valg af uddannelse, oplever Jamil Mehdi, at rigtig mange har svært ved at udtrykke drømme om, hvad de skal efter folkeskolen. Han mener, at der er alt for lidt fokus på, at erhvervsuddannelserne kan være en rigtig god vej til succesoplevelser for mange unge. Og at forældres forventninger og de unges usikkerhed ved ikke at gøre det samme som sidekammeraterne, kan få mange til automatisk at vælge gymnasiet. Også selvom det måske slet ikke er det rigtige for dem.
Derfor opfordrer han forældre til at være nysgerrige på deres børns interesser, drømme og hvad de er dygtige til uden selv at presse på med en agenda om at gå en bestemt vej.

I stedet for at stille spørgsmålet: Hvad vil du gerne være, når du bliver stor? Så spørg hellere: Hvordan vil du gerne være med til at gøre Danmark eller verden til et bedre sted? Så kommer der tit nogle dybe svar.

Og tag barnet i hånden og gå ud og besøg de virksomheder og skoler, der tilbyder noget inden for den verden, anbefaler Jamil Mehdi.

Karina Meinecke

Som uddannelsesvejleder i København møder Karina Meinecke mange unge mennesker. De unge vil rigtig gerne have gode råd, men unge mennesker vil jo også gerne selv være med til at bestemme, og det er vigtigt at være bevidst om i måden man spørger på, forklarer Karina Meinecke og minder om, at valg af ungdomsuddannelse er en stor ting i de unges liv, fordi det nok er første gang, de selv skal vælge noget, der har så stor betydning for dem.
Men det er også vigtigt at få åbnet snakken om uddannelse noget mere, for det bliver meget hurtigt til ja, nej, ’det gider jeg ikke’ eller ’det er ikke noget for mig.’ Hvis de unge skal lære noget af de ting, de oplever og skal reflektere noget mere, så tror jeg, det er vigtigt at forældre er bevidste om, at det ikke kun handler om ’vil-vil ikke’ med de enkelte uddannelser. Men at det kan være, der er elementer af noget, der kan være interessant, forklarer Karina Meinecke.

Forældre har stor betydning for de unges valg af uddannelse, fordi det er dem, der er tættest på deres børn. Derfor er det også vigtigt, at forældrene føler, de kan tage dialogen om uddannelse ifølge Karina Meinecke. Og derfor vil hun gerne dele sin viden og erfaringer med forældre, så de kan vejlede og støtte deres børn bedst muligt.