Samtaler om usikkerhed og drømme - og hvad der optager dit barn

Som forælder vil du dit barn det bedste - også når det gælder valg af uddannelse. Men lige som andre forældre kan du måske komme til at overse, hvor meget du faktisk betyder for den måde, dit barn træffer sine valg på. Og hvis du nogle gange er lidt usikker på, hvordan du ’gør det bedste’ for dit barn – ja, så har du det som tusindvis af andre forældre.

Hvordan støtter du bedst dit barn i at træffe et uddannelsesvalg i en tid, hvor alt er under forandring? Og kan man sige noget generelt om det – noget, som gælder for alle børn og unge? Det ærlige svar er: Der findes ingen facitliste. Alle mennesker er forskellige.
Men der er mange gode erfaringer og anbefalinger fra vejledere og forskere. Vi har samlet otte af de bedste her. Og forhåbentlig kan de inspirere dig til at tale om uddannelse med dit barn på en ny måde.

Dét, at træffe gode valg, er noget, mennesker skal lære på lige fod med at lære at læse, skrive og regne. Det gælder også dit barn. Og den læring kan du som forælder bidrage til ved at gribe lejligheden i hverdagen og tage initiativ til nogle samtaler med dit barn om alt det med uddannelse og fremtidsdrømme.
Når I har disse samtaler, er der noget, du med fordel kan være opmærksom på – og som kan være med til at skabe mere reflekterede samtaler. Det får du i det følgende nogle gode eksempler på. Du får også konkrete forslag til, hvordan du kan stille spørgsmål, som kan sætte nye tanker i gang og måske gøre dit barn klogere på sig selv og den verden, hun/han er en del af.

Du kan også lytte til podcastserien Samtaler om Uddannelse her på sitet eller i din podcastapp. Her taler eksperter og unge om deres erfaringer og overvejelser i forhold til uddannelsesvalg. De kommer også med gode råd og tips til forældre og de unge, der skal til at vælge uddannelse.  

Få inspiration til at stille gode spørgsmål, når du snakker uddannelse med dit barn

 

Det er helt normalt at være usikker - og bange for at vælge forkert

Det kan være svært for unge i dag at vælge uddannelse. De bliver usikre, fordi det er vanskeligt at gennemskue, hvad der vil være det rigtige for dem. Mange af de unge tror, at deres kammerater har fuldstændig styr på det. Men det har de ikke – de er lige så usikre. Det perfekte liv med tjek på det hele er en myte. Derfor er det vigtigt, at du taler med dit barn om den usikkerhed, som mange unge føler, og at det er helt normalt. Det tager presset af dit barns skuldre.

Det kan du gøre:

Afdramatiser uddannelsesvalget ved at fortælle, at der ikke er fælder eller blindgyder i uddannelses-systemet. Valget af ungdomsuddannelse er ikke
et ’valg for livet’, men et af mange livsvalg. Alle ungdomsuddannelser er gode og åbner døre til videreuddannelse og spændende karriereveje.

Brug fortællinger fra dit eget liv og fra venner og netværk om din og deres snoede vej fra folkeskole til der, hvor I er i dag. Udannelses- og arbejdsliv er sjældent lineære.

• Vi skal ikke tale om forkerte valg eller betragte det som et nederlag, hvis de unge ønsker at skifte retning, fordi de ikke trives på den uddannelse, de er startet på. Anerkendende spørgsmål kan skabe mod på at prøve kræfter med en ny uddannelse. Se hvad der sker, hvis du stiller disse spørgsmål:

Hvor var det sejt du gik igang. Hvad er det, som gør, at du tænker, at du skal noget andet? Hvad har du fundet ud af om uddannelsen, uddannelsesstedet, klassen, fremtiden og dig selv, som gør, at du er på vej til at træffe en anden beslutning? Og hvad kan jeg gøre for at støtte dig i det næste skridt?

 

Hvordan får jeg gang i snakken om uddannelse?

Det kan være lidt af en øvelse at få en teenager til at tale om uddannelse i mere end to minutter med sine forældre. Derfor er det vigtigt, at du stiller åbne spørgsmål, som gør dit barn nysgerrigt og ikke begrænser samtalen til et ja, nej eller ved ikke.
Tag gerne flere små samtaler over en periode og ikke bare en enkelt dag. Det bedste tidspunkt er ikke nødvendigvis søndag eftermiddag, hvor du har linet alt op til den perfekte samtale. Det kan lige så godt være, mens I kører bil, vasker op eller i en andre hverdagssituationer, hvor der pludselig opstår et naturligt rum for det.

Det kan du gøre:

Bed dit barn om at fortælle om tre situationer fra et besøg på en virksomhed eller uddannelsesinstitution. Stil åbne spørgsmål - ikke bare om det var sjovt eller kedeligt, eller om det var noget for ham eller hende, for så begrænser du svaret til et ja eller nej. Når dit barn kommer hjem fra praktik eller et uddannelsesbesøg, kan du skabe en reflekteret samtale med følgende spørgsmål:

• Hvad oplevede du i din praktik eller på uddannelsesinstitutionen eller i virksomheden?

• Var der noget, som gjorde et særligt indtryk på dig?

• Var der noget, du blev overrasket over, som du ikke vidste noget om i forvejen?

• Fik du lyst til at vide mere – eller var der noget, som gjorde dig nysgerrig?

 

Hjælp dit barn med at blive klogere på sig selv

Mange unge ved ikke, hvad de vil være, når de er 15 eller 16 år. Og det er meget normalt. Nogle har brug for at prøve sig frem og er nødt til at se, mærke og opleve, før de ved, om de passer ind - og om en bestemt uddannelse er noget for dem. Det kan de måske finde ud af ved at tage i praktik i en virksomhed eller deltage i et brobygningsforløb, hvor de afprøver en ungdomsuddannelse i en kortere periode. Her får mange unge øjnene op for nye muligheder, og at de er gode til noget.

Det kan du gøre:

Tal om, hvilke situationer dit barn trives godt i. Hvad er det, der gør det? Det kan være i skolen, men det kan også være i fritiden, sammen med venner, til sport eller et helt andet sted.
i skolen, men også fritidsinteresser. 

• Vær opmærksom på, hvilke styrker, drømme og interesser der er på spil, når dit barn trives og har en oplevelse af, at tingene kører, men vær samtidig opmærksom på, at et uddannelsesvalg ikke kun skal træffes ud fra styrker. 

• Tag udgangspunkt i noget, dit barn elsker at beskæftige sig med. Så er der større chance for, at dit barn vil bruge energi på at undersøge, om det også kan pege i retning af en uddannelse.

• Henvend jer til klasselæreren eller vejlederen og spørg, om det er muligt at tage i praktik mere end én gang på et år. Dit barn skal sandsynligvis selv stå for at finde praktikpladsen, men det er en unik mulighed for at blive mere afklaret og klogere på sig selv.

 

Hvornår er en begrundelse for et uddannelsesvalg god nok?

Som forældre til unge der skal træffe et uddannelsesvalg, kan vi af og til havne i et dilemma. For hvordan skal vi forholde os, når de unge kommer med forslag og ideer, som vi ikke forstår eller har svært ved at anerkende? Og hvornår er en begrundelse for et uddannelsesvalg god nok?

Det kan du gøre:

• Tag en snak om, hvor vennerne skal hen, og hvad det betyder, at de måske sal noget forskelligt. Selvom det kan virke trygt at vælge det samme som klassekammaraterne, skal man også have lyst til den uddannelse, man starter på.

Vær anerkendende og opmuntrende, når dit barn deler sine tanker om uddannelsesmuligheder og fremtidsdrømme. De vil være tilbageholdende med at dele deres tanker på et senere tidspunkt, hvis du kritiserer deres ideer og begrundelser.

• Selvom du måske bliver bekymret og tænker, at det ikke er noget for dit barn, er det vigtigt at anerkende de overvejelser og ideer, de deler med dig. Du kan fx vise din opbakning ved at stille disse spørgsmål: 

• Nej, hvor er det spændende. Fortæl mig noget mere om det. Kender du lidt til uddannelsen og de job, som uddannelsen kan lede til? Spørg ind - og er der noget I bliver i tvivl om, så undersøg det gerne sammen.

 

Når det er svært at udtrykke fremtidsdrømme

Der er unge, som ikke har overskud til at tale om uddannelse eller fremtid. Det kan fx være fordi, de har oplevet nederlag i skolen og føler, at de ikke kan blive til noget. Har dit barn det sådan, er det vigtigt, at du støtter dit barn i at tro på, at hun/han er god nok. At der også er brug for ham eller hende.

Det kan være, at dit barn skal ud og prøve nogle muligheder af, fx ved at tage i praktik eller afprøve en ungdomsuddannelse i en kortere periode i et brobygningsforløb.

Det kan du gøre:

• Fortæl dit barn, at der også er brug for ham eller hende - og at du gerne vil hjælpe lidt på vej.

• Spørg ind til, hvad dit barn godt kunne tænke sig at arbejde med, hvis alt var muligt. På den måde kan du være med til at indgyde mod og skabe rum til nye refleksioner.

• Vis, at du står ved dit barns side - det giver mod på at turde handle.

• Støt dit barn i at komme i praktik eller brobygning, hvor han/hun kommer ud og lærer noget og mærker, at der er muligheder - og at de magter det.

• Husk, at der ALTID er en vej frem. Man kan ikke kære fast, og man kan altid gå til optagelsesprøve eller få en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver. Det skal vi fortælle de unge, ligesom vi skal huske at tage kontakt til uddannelsesvejlederne, fordi de kender vejene.

 

Lad dit barn udtrykke store drømme

Noget, som kan sætte nye tanker og refleksioner i gang, er tanken om at være med til at skabe en bedre verden. Mange unge vil gerne gøre en forskel for andre og bidrage til noget større, selvom de måske siger, at de bare vil være rige eller lave så lidt som muligt.

Det kan starte i det helt nære, men det kan også handle om, hvordan de kan være med til at rykke verden i en mere grøn og bæredygtig retning.

Det kan du gøre:

• Pust til passion og begejstring ved at spørge ind til, hvad der ville være drømmejobbet, hvis alt var muligt.

• Spørg, om dit barn har tænkt på, hvordan hun eller han kan være med til at skabe en bedre verden eller gøre en forskel for andre.

• Og lad dig ikke slå ud, his dit barn ikke gider tale med dig eller svarer, at hun/han bare vil være endt eller tjene kassen. Dine spørgsmål skal nok sætte nogle tanker i gang, og så kan det være, du skal gentage spørgsmålet en anden dag og får et mere nuanceret svar.

• Tag en snak om værdier, og hvad du og dit barn forbinder med et godt liv. Det kan være afsæt for nye og mere reflekterede samtaler.

 

Besøg flere uddannelser med dit barn

Der er sket rigtig meget med ungdomsuddannelserne de sidste 20 år. Tag ud og besøg forskellige ungdomsuddannelser med dit barn - det giver inspiration og noget at tale om. Udeluk ikke muligheder på forhånd ved kun at besøge erhvervsskolen eller gymnasiet.

For hvad nu, hvis dit barn går glip af andre og måske mere spændende uddannelsesveje, som I bare ikke kender til?

Det kan du gøre:

besøg flere ungdomsuddannelser - også selv om du måske tænker, at en erhvervsuddannelse ikke er det, dit barn vil vælge. Det er vigtigt, at vi ikke bare spørger, om gymnasiet eller en erhvervsuddannelse er noget for vores barn, for så får vi ikke et reflekteret svar. 

• Start med at finde ud af, hvilke ungdomsuddannelser dit barn kender til og er mest/mindst motiveret for at besøge - og hvorfor.

• Undersøg hvor mange forskellige uddannelser der er, og hvad de hver især kan bruges til.

• Hold øje med de større uddannelsesevents og åben hus-arrangementer - eller lav selv aftale med et par skoler. I kan også besøge et skolehjem, college eller elevhotel.

• Vær åben, nærværende og nysgerrig, og udeluk ikke uddannelser på forhånd.

 

Er erhvervsuddannelserne en blind vinkel?

Som forælder kan du måske være nervøs for, at der ikke er nok muligheder for at læse videre med en erhvervsuddannelse. Eller om der er en læreplads til dit barn. Faktum er, at langt de fleste unge får en læreplads, fordi virksomhederne konstant er på jagt efter elever og lærlinge. Det er efterhånden kun få fag, hvor muligheden for en praktikplads er begrænset. Og både EUD og EUX giver adgang til et stort antal videregående uddannelser. De faglærte får også en meget vigtig rolle i den grønne omstilling, da de skal bygge bæredygtige byer, arbejde i en bæredygtig industri og sundhedssektor, udvikle og sælge miljøvenlige løsninger og produkter mv.

Uanset hvor dit barn vælger at starte sin uddannelse, er det kun første skridt ind på et arbejdsmarked i forandring, hvor der er brug for mange forskellige kompetencer, som man også kan opnå med efter- og videreuddannelse.

Det kan du gøre:

Besøg flere erhvervsskoler og kig evt. forbi et skolehjem eller elevhotel, hvis dit barn er interesseret i at tage en erhvervsuddannelse, men bor langt væk fra skolen. Læs mere om skolehjem og elevhoteller på ditbarnsfremtid.dk eller ug.dk

EUX er en erhvervsuddannelse med gymnasiale fag, hvor man både bliver student og får et svendebrev. Som erhvervsfaglig student har man de samme muligheder for at læse videre som dem, der har taget en gymnasial uddannelse.

• Drømmer dit barn om at tage i praktik eller arbejde i udlandet, er muligt at tage en del af erhvervsuddannelsen i et andet land - enten ved at tage i praktik eller ved at tage noget af uddannelsen i udlandet via PIU-ordningen.

Dit barn skal selv gøre en indsats for at finde en praktikplads, men erhvervsskolerne har et stort virksomhedsnetværk og hjælper gerne virksomheder og elever med at få kontakt til hinanden.

Samtalerne er udarbejdet i samarbejde med Anders Ladegaard, Rie Thomsen, Karina Meinecke, Jamil Mehdi, Karin Topsø Larsen og Rita Buhl

Anders Ladegaard

Det er svært for de unge i dag at gennemskue, hvad der er ’det rigtige’ at vælge, ifølge Anders Ladegaard, som er formand for UU Danmark (Ungdommens Uddannelsesvejledning). Derfor vil Anders Ladegaard gerne dele sine erfaringer og bidrage med input til, hvad der er vigtigt, når forældre skal tale med deres børn om uddannelse og fremtidsdrømme.

I stedet for at fokusere på afklaring og valget er det vigtigt, at vi spørger vores børn om deres interesser, hvad der optager dem og hvornår de synes det er sjovt at lære i skolen. Han minder om, at de næste generationer kommer til at skifte spor mindst fem-seks gange. Derfor er ingen valg i dag endegyldige, men alle uddannelser er gode og giver mulighed for at uddanne sig videre og åbner døre til spændende karriereveje.

Mit mål er at hjælpe unge med at finde en mening med at gå i gang med en bestemt uddannelse, mere end at de skal vide præcis, hvad deres livsplan er. Det er også en samtale, jeg synes, der kunne være fantastisk at få gang i ude i hjemmene!

Rita Buhl

Er man forælder til et barn, der skal til at vælge uddannelse, bør man fungere som et bolværk, der står solidt fast, tager fra og maner til ro, mener Rita Buhl, lektor og master i vejledning på VIA University College. "Som forælder skal jeg være en modig rollemodel. Det vil sige, at hvis mit barn bliver lidt bævrende og 'Grisling-agtigt', må jeg træde til som Peter Plys og sige, at det nok skal gå," lyder det fra Rita Buhl, der blandt andet har skrevet ’Forældreguiden’, og som er medforfatter på forskningsprojektet ’Udsyn i udskolingen’.

Hun fremhæver, at man som forælder bør omfavne sit barns nysgerrighed og være klar til at bevæge sig ud på ukendt grund. ”Forældrene må selvfølgelig gerne trække på deres egne erfaringer. Men samtidig er det vigtigt, at de er villige til at være nysgerrige sammen med deres børn frem for bare at køre på en normrepeterende landevej uden blik for det, de ikke umiddelbart selv kender så meget til,” siger Rita Buhl.

Rie Thomsen

Rie Thomsen er professor MSO i karrierevejledning fra DPU, Aarhus Universitet – og er samtidig den eneste vejlednings-professor i Danmark. Ifølge Rie er det helt centralt, at der er gode vejledningsaktiviteter i for ALLE unge i skolen og at de unge kommer ud og sonderer terrænet både inden for uddannelse og arbejdsliv i god tid.

”De unge skal ud at opdage verden. Et uddannelsesvalg kan være meget modsætningsfyldt, og det er ikke noget, som klares på en måned eller to dage,” siger Rie Thomsen, der medvirker i podcast 1. ”Det er en længere proces, hvor både lærere, vejledere og forældre skal bruge tid på at undersøge både uddannelser og forskellige arbejdsliv sammen med de unge, give dem mulighed for at reflektere sammen og lære sig selv, hinanden og verden bedre at kende,” tilføjer hun.

"Det bedste er at blive på sin egen banehalvdel, både i forhold til ambitioner på barnets vegne og i forhold til evt. bekymringer. Dette kan blandt andet gøres ved at forholde sig åbent, nysgerrigt, aktivt, lyttende og spørge ind til det, de siger, og til det de har oplevet” lyder det fra Rie Thomsen. ”Forældre må gerne hjælpe med at lave aftaler om praktik og  fx skal der vedhæftes en Studievalgsportfolio til ansøgningskemaet i optagelse.dk. Den kan man hjælpe med på samme måde, som man hjælper med dansk stil og matematik. Forskellen er blot at her sidder den unge suverænt med de svar, der efterspørges. Men det er altid en hjælp med opmuntring og støtte så vejen ind i ungdomsuddannelse opleves tryg og overkommelig.”

Karina Meinecke

Som uddannelsesvejleder i København møder Karina Meinecke mange unge mennesker. De unge vil rigtig gerne have gode råd, men unge mennesker vil jo også gerne selv være med til at bestemme, og det er vigtigt at være bevidst om i måden man spørger på, forklarer Karina Meinecke og minder om, at valg af ungdomsuddannelse er en stor ting i de unges liv, fordi det nok er første gang, de selv skal vælge noget, der har så stor betydning for dem.
Men det er også vigtigt at få åbnet snakken om uddannelse noget mere, for det bliver meget hurtigt til ja, nej, ’det gider jeg ikke’ eller ’det er ikke noget for mig.’ Hvis de unge skal lære noget af de ting, de oplever og skal reflektere noget mere, så tror jeg, det er vigtigt at forældre er bevidste om, at det ikke kun handler om ’vil-vil ikke’ med de enkelte uddannelser. Men at det kan være, der er elementer af noget, der kan være interessant, forklarer Karina Meinecke.

Forældre har stor betydning for de unges valg af uddannelse, fordi det er dem, der er tættest på deres børn. Derfor er det også vigtigt, at forældrene føler, de kan tage dialogen om uddannelse ifølge Karina Meinecke. Og derfor vil hun gerne dele sin viden og erfaringer med forældre, så de kan vejlede og støtte deres børn bedst muligt.

Jamil Mehdi

Som foredragsholder og coach for unge, der har det svært med skolen, selvværdet, familien eller valg af uddannelse, oplever Jamil Mehdi, at rigtig mange har svært ved at udtrykke drømme om, hvad de skal efter folkeskolen. Han mener, at der er alt for lidt fokus på, at erhvervsuddannelserne kan være en rigtig god vej til succesoplevelser for mange unge. Og at forældres forventninger og de unges usikkerhed ved ikke at gøre det samme som sidekammeraterne, kan få mange til automatisk at vælge gymnasiet. Også selvom det måske slet ikke er det rigtige for dem.
Derfor opfordrer han forældre til at være nysgerrige på deres børns interesser, drømme og hvad de er dygtige til uden selv at presse på med en agenda om at gå en bestemt vej.

I stedet for at stille spørgsmålet: Hvad vil du gerne være, når du bliver stor? Så spørg hellere: Hvordan vil du gerne være med til at gøre Danmark eller verden til et bedre sted? Så kommer der tit nogle dybe svar.

Og tag barnet i hånden og gå ud og besøg de virksomheder og skoler, der tilbyder noget inden for den verden, anbefaler Jamil Mehdi.

 
 

Lyt til vores podcastserie om uddannelse

Du kan også lytte til vores podcastserie 'Samtaler om Uddannelse', hvor vi har inviteret eksperter og unge i studiet til en snak om, hvad der har motiveret dem til at vælge bestemte uddannelser og karriereveje. De har en en masse gode råd, men også holdninger til nogle af de ting de unge møder.