Marco kæmper for klimavenlige tage

 
 

Tagdækkereleven Marco Gabriel Andersen har fremstillet en grøn tagflade, som han præsenterede ved Folkemødet – og han håber, at den mere klimavenlige type tag kommer til at fylde mere i bybilledet i fremtiden.”Mange var overraskede over, at den slags overhovedet eksisterer,” siger han.

 
 

Efter at Marco Gabriel Andersen blev far til en lille dreng for godt ni måneder siden, har han fået et nyt perspektiv på verden. Der skal simpelthen ske noget, hvis vi skal de store globale klimaudfordringer til livs, mener den 31-årige tagdækkerelev, der går på Roskilde Tekniske Skole – og det kan kun gå for langsomt. ”Det at blive far har betydet, at jeg for alvor er begyndt at tænke over, at der skal gøres noget, hvis de kommende generationer skal have en ordentlig verden at leve i. Vi kan simpelthen ikke blive ved med at ødelægge kloden,” siger Marco, der er opsat på at bruge sit fag til at præge verden i en mere bæredygtig retning. 

 
 

Marco deltog ved Folkemødet 2019 som del af en gruppe unge fra erhvervsrettede uddannelser, som forældreindsatsen Ditbarnsfremtid havde inviteret til at præsentere forskellige bæredygtige projekter i samarbejde med Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG). Med sig havde Marco en prototype på et grønt tag, som han havde udviklet på sin uddannelse – blandt andre i samarbejde med tømrer- og anlægsgartnerelever.

blockquote Det at blive far har betydet, at jeg for alvor er begyndt at tænke over, at der skal gøres noget, hvis de kommende generationer skal have en ordentlig verden at leve i blockquote2

 
 

Den bæredygtige tagflade, der består af plantekasser med planten stenurt, har flere miljømæssige fordele i forhold til et traditionelt sort tag. ”Først og fremmest er taget co2-neutralt. Planterne bidrager til biodiversiteten og sørger blandt andet for, at der absorberes mere regnvand, hvilket kan modvirke oversvømmelser. Da planterne indeholder meget vand, er de samtidig brandhæmmende. Der er mange fordele ved et grønt tag,” mener Marco. Marco håber, at han med sin tilstedeværelse på Folkemødet har været med til at skabe mere opmærksomhed omkring grønne tage – ikke mindst blandt politikerne. Både Dansk Byggeri og Dansk Industri viste interesse for hans projekt. ”Jeg fik superfed respons på mit projekt. Mange var overraskede over, at den slags overhovedet eksisterer. Det er generelt ikke noget, folk kender så meget til, og det vil jeg selvfølgelig gerne være med til at lave om på,” siger Marco og tilføjer: ”Jeg mener, at en del af ansvaret ligger hos politikerne, fordi grønne tage ikke er tilladt visse steder på grund af lokalplanerne i de områder. Det vil jeg gerne have ændret, så derfor gjorde jeg meget ud af at stille dem nogle skarpe spørgsmål ved Folkemødet.”

 
 

blockquote Først og fremmest er taget co2-neutralt. Planterne bidrager til biodiversiteten og sørger blandt andet for, at der absorberes mere regnvand blockquote2

 
 
 
 

Uddannelsen banede vejen for entusiasmen
I en ny rapport, som Ungdomsbyen har udarbejdet for Den danske UNESCO-nationalkommission, lyder det, at uddannelsessektoren – og særligt erhvervsuddannelserne – spiller en nøglerolle i omstillingen mod FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling frem mod 2030. Og bæredygtighed og klima fylder da også mere og mere på de danske erhvervsskoler. Således viser rapporten, at omkring en fjerdedel af dem har anlagt et strategisk fokus på FN’s verdensmål i undervisningen og den daglige drift. For Marco er der heller ingen tvivl om, at uddannelsen på Roskilde Tekniske Skole har fået hans interesse for bæredygtighed til at spire. ”Det er klart, at bæredygtighed fylder noget på min uddannelse. Det er først og fremmest her, jeg har fået øjnene op for grønne tage,” siger den 31-årige tagdækkerelev, der dog gerne ser klimavenlige tiltag og hensyn fylde endnu mere på skolen: ”Der bliver gjort en del for at minimere spild på min skole, men der kunne godt være endnu mere fokus på bæredygtighed – for eksempel kunne man gå mere op i, hvilke træsorter man bruger,” siger han.

 
 
 
 

Grønne tage som primært fokusområde
Marco er opsat på at kunne bidrage til, at tagdækkerbranchen rykker sig i en mere bæredygtig retning, selv om han naturligvis er bevidst om, at der også er andre vigtige faktorer at tage hensyn til – eksempelvis økonomi samt kundernes ønsker og behov. ”Der er selvfølgelig andre væsentlige hensyn, der også spiller ind, når man skal drive en virksomhed. Men ikke desto mindre har jeg et brændende ønske om at gøre mit for, at bæredygtighed kommer til at fylde mere inden for branchen i fremtiden,” siger Marco.

blockquote Når jeg engang er færdig, skal jeg helt sikkert ud at arbejde med grønne tage – gerne i samarbejde med nogle anlægsgartnere – så jeg kan være med til at realisere den grønne omstilling blockquote2

 
 

Han føler sig da også overbevist om, at karrieren skal dedikeres til at lave miljøvenlige tage, når han har færdiggjort sin uddannelse. Faktisk er planerne om at etablere sin egen bæredygtige virksomhed, der skal bygge grønne tage i hele Danmark, allerede nu i støbeskeen hos Marco. Derfor er han ved at opbygge et netværk af virksomhedskontakter. ”Når jeg engang er færdig, skal jeg helt sikkert ud at arbejde med grønne tage – gerne i samarbejde med nogle anlægsgartnere – så jeg kan være med til at realisere den grønne omstilling. Det skal være mit primære fokusområde og speciale,” slutter Marco Gabriel Andersen.